Partnerschap Huis van het Kind Voorkempen

  • Nieuwsbericht
  • 13 November 2017
Monnikenheide engageert zich in het Huis van het Kind Voorkempen, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich inzetten voor het welbevinden van gezinnen, kinderen en jongeren.

Partnerschap Huis van het Kind Voorkempen

Waarom een Huis van het Kind Voorkempen?

De regio Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel telt een groot aantal organisaties, verenigingen, middenveldorganisaties, vrije beroepen, … waarbij gezinnen, kinderen en jongeren terecht kunnen. Dit gaat van preventieve gezondheidszorg tot spel en ontmoeting. De veelheid aan organisaties maakt het niet altijd eenvoudig om je weg te vinden. Door samenwerking binnen het Huis van het Kind Voorkempen willen de partnerorganisaties ervoor zorgen dat gezinnen nog beter ondersteund worden en gemakkelijk(er) hun weg vinden naar het aanbod.

Wat wil het Huis van het Kind Voorkempen bereiken?

Het Huis van het Kind Voorkempen heeft verschillende doelen. In de eerste plaats willen ze er voor zorgen dat het bestaande aanbod vlot toegankelijk is voor alle inwoners. Dat wil zeggen: bereikbaar, bekend, duidelijk en betaalbaar. Het Huis van het Kind wil daarnaast overlappingen in het aanbod wegwerken en gaten in de dienstverlening opvullen. Waar nodig, wordt samengewerkt om nieuwe diensten en activiteiten op te starten. Het Huis van het Kind Voorkempen wil weten wat er leeft bij gezinnen en werkt mee aan nieuwe initiatieven of zoekt naar oplossingen voor problemen.

Wie zijn de partners van het Huis van het Kind Voorkempen?

De partners van het Huis van het Kind Voorkempen zijn alle organisaties of personen die werken rond preventieve gezondheid, opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, én actief zijn in het netwerk Huis van het Kind. Zowel de activiteiten van een jeugddienst als de hulpverlening van een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen met een beperking maken deel uit van het aanbod. Enkele van de partners zijn: Kind en Gezin, vroedvrouwen, kinderopvang, kraamzorg, scholen, thuisbegeleidingsdiensten, jeugd-, sport- en vrijetijdsdiensten van de gemeenten, OCMW’s, opvoedingswinkel en opvoedingspunten (OLO vzw), gezinsbond, CLB’s, CAW,  ziekenfondsen, CKG Het Open Poortje, Monnikenheide,… en nog veel meer. Een overzicht van alle partners kan je terugvinden op de website www.huisvanhetkindvoorkempen.be.

Wat mag je verwachten?

Het Huis van het Kind organiseert regelmatig activiteiten en vormingen rond opvoedingsondersteuning. Met kleine en grote opvoedingsvragen kan je terecht bij één van de partners zoals de gemeentelijke opvoedingspunten en Kind en Gezin. Ook via de website kan je je vragen kwijt!  Daarnaast maken ze het aanbod van de partners bekend en willen ze ervoor zorgen dat je snel bij de juiste dienst of hulpverlening terecht komt. Hiervoor wordt er met de partners veel achter de schermen gewerkt. Via de website www.huisvanhetkindvoorkempen.be kan je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, activiteiten en nieuwtjes.

Nieuws

Nieuwsbericht
Feestelijke opening Achter d’Hoven
Nieuwsbericht
Stilstaan bij afscheid nemen en herinneren tijdens Vlinderwandeling
Nieuwsbericht
Provincie Antwerpen lanceert platform drempelvrije fietsvakanties
Nieuwsbericht
VTI Zandhoven smeedt herdenkboom voor Monnikenheide