Erkenning

Monnikenheide-Spectrum is een VZA en heeft erkenning voor MFC en RTH ... Wat betekent dat?

Vergund zorgaanbieder

Monnikenheide-Spectrum is een vergund zorgaanbieder (VZA) voor het leveren van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp voor volwassen personen met een beperking die beschikken over een persoonsvolgend budget.

Meer over VZA

Multifunctioneel centrum

Monnikenheide-Spectrum heeft een erkenning als multifunctioneel centrum voor het leveren van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp voor minderjarigen binnen de modules kortdurende opvang en crisisopvang.

Meer over MFC

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Monnikenheide-Spectrum heeft een erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp bestemd voor de dienstverlening aan minderjarige en meerderjarigen personen met een (vermoeden van) handicap. Het volledige aanbod van Monnikenheide-Spectrum is beschikbaar via RTH.

Meer over RTH