Ervaren in zorg

Met een werking die wortelt in de jaren '70 en waarmee we al meer dan 45 jaar pionieren in de zorg, vinden we steeds nieuwe oplossingen in een veranderende tijd. Met een constante: warme, huiselijke zorg!

1970

Paul en Wivina Demeester richten vzw Monnikenheide op. Samen met Bert Hertecant, Remi Van Der Kelen, Eugeen Verhellen en Jeanine Dierendonck-Van Oosterveldt ontwikkelen ze een vernieuwend model van gehandicaptenzorg waarbij meer aandacht wordt besteed aan de ondersteuning van het gezin, kleinschaligheid, normalisatie en integratie. Een aanpak die tot op de dag van vandaag de basis vormt van de dienstverlening en tekenend is voor de infrastructuur en het leefklimaat.

1973

Monnikenheide opent als eerste in Vlaanderen een tehuis voor kortverblijf voor 35 personen met een verstandelijke beperking en creëert zo ademruimte voor vele gezinnen en een aangename vakantieperiode voor de gasten. Vanuit heel Vlaanderen komen kinderen, jongeren en volwassenen voor een tijdelijke opvang in de groene Zoerselse omgeving.

1980

De groeiende nood aan permanente woonvormen leidt tot de start van het tehuis niet werkenden. Monnikenbos bestaat uit vier kleine, gezinsbenaderende woningen voor 25 personen met een verstandelijke beperking.

In een groot woonhuis op een boerderij in Achterbroek-Kalmthout start Dagcentrum De Oever met dagbesteding voor 12 volwassenen met een verstandelijke beperking. 

1985

Op het domein van Monnikenheide in Zoersel opent het Werkhuis zijn deuren. Het uitgebreide aanbod aan ateliers zorgt voor een grotere activering van de bewoners en een scheiding tussen wonen en werken. De bakkerij, de akkerwerking, het kleiatelier, de houtbewerking en de dieetkeuken behoren tot de eerste ambachtelijke activiteiten.

1989

De eerste gasten komen naar het dagcentrum in Monnikenheide om te werken en gevarieerde activiteiten te beleven.

In september van dat jaar verhuist De Oever naar de nieuwbouw in de Gasthuisstraat 10 in Gooreind-Wuustwezel en breidt gestaag uit van 26 deelnemers naar een opvangcapaciteit van 46 personen. 

1994

Tehuis niet werkenden De Regenboog gaat op 1 maart van start, aanvankelijk met 4 bewoners op de Moerkantsebaan in Essen. Na een half jaar nemen 20 personen hun intrek en is een verhuizing naar een groter gebouw noodzakelijk. De Regenboog verhuist 1,5 jaar na de opstart naar het voormalige ziekenhuis in de Nollekesstraat. 

1997

In Zoersel start de dienst beschermd wonen, aanvankelijk in een oud huis in het dorp dat al spoedig wordt vervangen door een praktische nieuwbouw. De vraag naar projecten beschermd wonen blijft groot, dus bouwt Monnikenheide Huis aan de kerk en later ook Huis aan ’t laar.

Ook in Gooreind gaan ze van start met een project beschermd wonen. 5 gasten uit dagcentrum De Oever nemen hun intrek in De Kade, een huis in de rij in Gooreind.

2005

Een nieuwe vzw wordt opgericht om de voorzieningen in Gooreind en Essen te beheren, vzw Spectrum ziet het licht.

2010

De Regenboog verlaat de oude gebouwen in Essen en verhuist naar een nieuwbouw op het domein in Gooreind. Ook de opening van 4 gloednieuwe studio's is een feit.

2015

Monnikenheide integreert in de vzw Emmaüs.

2017

Vzw Spectrum start met De Vlotter, een dagwerking voor 20 personen in Essen met een sterke verankering in de buurt.

 

 

2020

Monnikenheide en Spectrum vzw besluiten de handen in elkaar te slaan en samen verder te gaan als Monnikenheide-Spectrum, onder de vleugels van vzw Emmaüs.