Kwaliteitsvolle zorg

Monnikenheide-Spectrum wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en hun gezin. We kiezen dan ook resoluut voor kwaliteit.

"Een fijne warme instelling met het hart op de juiste plaats in een zeer groene omgeving."

De ondersteuning vertrekt vanuit de individuele noden, behoeften en vragen van elke cliënt. De inbreng van de cliënt en zijn of haar netwerk vormt dan ook het vertrekpunt van het ondersteuningsplan. Het geeft richting aan hoe wonen, werken en vrijetijdsbesteding worden ingevuld. Ook intensieve hulp op verzorgend, (para)medisch en psychologisch vlak wordt daarbij aangeboden.

We streven er samen naar dat cliënten gelukkig zijn met het leven dat zij leiden. We gaan met hen een oprechte relatie aan en zorgen voor elkaar in een toegankelijke en onthalende leefgemeenschap.

Het cliëntgericht werken vinden we ook terug in de wijze waarop we inspraak verlenen aan cliënten en hun familie.