Organisatie

Wie zijn de aanspreekpunten in Monnikenheide-Spectrum en hoe is de organisatie opgebouwd?

Directie

algemeen directeur: Johan Vermeeren
directeur zorgbeleid: Kristel Steegmans
financieel en administratief directeur: Kris De Koninck 

Afdelingshoofden

Spectrum: Alike Voorintholt
wonen: Ilse Verbiest
werken: Patrick Verheyen
ambulant en kortverblijf: Patsy Van den Driessche
facilitaire en technische diensten: Kristof Loos

Sociale dienst

Tinne Van Tichelt
Sandra Van Geel
Julie Van Elsen
Mies Leuse
Leen De Cock
Patricia Bossaers
Leen Suykerbuyk

Mobiele ondersteuning

Ann De Herdt
Ann Neys
Inne Beyers