Samenwerking

Samenwerken kan kosten besparen, de blik verruimen, kwaliteit verhogen en tot innovatieve en duurzame oplossingen op uiteenlopende vlakken leiden.

Monnikenheide-Spectrum stelt zich open voor samenwerking, overleg en intervisie met partners in het zorglandschap, lokale overheden, gebruikersverenigingen en al wie zich openstelt en engageert voor dienstverlening aan personen met een beperking. Vanuit die open filosofie gaat Monnikenheide-Spectrum in op de uitnodiging om lokaal, regionaal of internationaal samen te werken of neemt ze daartoe het initiatief.

Collectief overleg

Op het niveau van de voorziening nemen de gebruikersraden de rol op van bevoorrechte gesprekspartner om diverse aspecten van de dagelijkse werking en de inhoudelijke en structurele beleidsvoering te bespreken.

In Monnikenheide-Spectrum hebben we drie collectieve overlegvergaderingen:

  • Gebruikersraad Spectrum
  • Gebruikersraad Wonen op het domein (Monnikenheide)
  • Gebruikersraad Wonen in het dorp (Monnikenheide)

Bij de organisatorische uitrol van de integratie van Monnikenheide en Spectrum zullen we de afstemming tussen de drie overlegorganen verder uitwerken. 

Huidige samenstelling en werking 

Externe partners

Monnikenheide-Spectrum maakt deel uit van vzw Emmaüs.  Dat biedt vele perspectieven voor samenwerking, enerzijds op het niveau van de zorg voor personen met een beperking (in dialoog met Zwart Goor en Zevenbergen), anderzijds met de partners uit de andere sectoren (geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugd- en kinderzorg, …).

Vanuit de lokale verankering maakt Monnikenheide-Spectrum deel uit van het samenwerkingsverband de Schelp, dat actief is in Wuustwezel, Kalmthout en Essen waarbij samen met het Revalidatiecentrum Noorderkempen, BLO en BuSO Berkenbeek en Ergasia de zorg voor personen met een beperking in al zijn diversiteit wordt uitgetekend.

Verdere samenwerking

Bezoekers uit binnen- en buitenland

In samenwerking met de Katholieke Hogeschool van Kortrijk (departement Sociaal Werk) organiseren we jaarlijks een studiebezoek van studenten en docenten van het Rajagiri College of Social Sciences uit Kerala (India).

Als partner in de Stedenband van de gemeente Zoersel met de gemeente Bohicon in Benin werken we mee aan de versterking van de zorgcapaciteit voor personen met een beperking en een psychische kwetsbaarheid. 

Monnikenheide-Spectrum is een van de oudste Belgische partners van ASF. Sinds 1983 verwelkomen we elk jaar een nieuwe vrijwilliger die voor een heel jaar onze werking komt ondersteunen. ASF Vredesdienst België organiseert vrijwilligerswerk voor Duitse jongeren, die voor een periode van 12 maanden in België komen wonen en werken. ASF maakt deel uit van het netwerk van het European Solidarity Corps. 

De basisscholen van Zoersel en omliggende gemeenten maken gretig gebruik van het educatief aanbod in het Doezelbos. Onder leiding van een Doezelbosgids-duo (1 cliënt + 1 begeleider) komen kleuters spelenderwijs hun kennis over het leven in het bos vergroten.

Socioculturele verenigingen zoals de KWB, OKRA, NEOS, Markant, Zilveren Passer, enz. en serviceclubs zoals Rotary en Lions geven we door middel van rondleidingen een idee over de werking van de voorziening.

Medewerkers van collega-voorzieningen zijn altijd welkom voor overleg, intervisie en vorming.