Huidig project

Met het bouwproject 'Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg' willen we alle gebouwen aanpassen om aan de hedendaagse begeleidingsvragen van mensen met een verstandelijke beperking te kunnen blijven beantwoorden, vandaag en in de toekomst.

Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg

Het klapstuk van Monnikenbos

Er is al veel nieuws te zien in het woonerf Monnikenbos. In de Korenbloem voelen de negen bewoners zich na bijna anderhalf jaar al goed thuis. Sinds mei 2019 wonen 2 bewoners in hun studio in het multifunctionele gebouw Monnikenbos, de medische en paramedische dienst hebben er hun stek en een 10-tal cliënten vindt er flexibele dagondersteuning. De nieuwste woning de Madelief opende haar deuren officieel en feestelijk tijdens Monnikenheide feest op 15 september en alle 9 kamers zijn al ingenomen.

Begin oktober plaatsten we, onder impuls van het Vlaams Energiebedrijf, maar liefst 68 fotovoltaïsche panelen op het zuidelijke dak van Monnikenbos. Die zullen een groot deel van het elektriciteitsverbruik van Monnikenheide opvangen.

Bezoekers feliciteren ons met de aangename en lichte hedendaagse woningen en de duurzame en energiebesparende aanpak. Bewoners en hun families zijn tevreden met de comfortabele en aangepaste woon- en leefomgeving. Iedere woning is ingedeeld volgens hetzelfde principe. Op het gelijkvloers geven 6 kamers, waarvan 2 zorgkamers, uit op 2 ruime leefruimten. Op de verdieping onder het dak bevinden zich 3 gezellige kamers met eigen sanitair.

Aannemer Ageres zet nu alles in op de afwerking van de Klaproos. Deze staat al onder dak, alle technische leidingen zijn aangebracht en ze verwachten eind oktober de ramen en de dakglaspartijen. De chape gaat er in november in, zodat ze na nog enkele maanden stevig doorwerken medio februari 2020 voor de klap(roos) op de vuurpijl kunnen zorgen: de volledige realisatie van het Monnikenbosproject.

Vooral in de laatste rechte lijn is het zaak de eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Het hele project met de 4 gebouwen en de omgevingsaanleg, komt op 3 miljoen euro, alles inbegrepen. We mogen rekenen op een deel subsidiëring door de Vlaamse overheid. Maar voor het overgrote deel bouwen we op eigen kracht, met de vele sponsors, vrienden die acties opzetten, een belangrijke schenking en vier mensen die in 2017-2018 heengingen en bij testament hun vermogen, of een deel ervan, bestemden voor Monnikenheide. We zijn iedereen enorm dankbaar voor elke bijdrage. In de laatste rechte lijn blijft deze steun zeer belangrijk en nodig om het project te kunnen voltooien zoals gepland.

Wil jij dit bouwproject ook mee tot een goed einde brengen? Schrijf je gift over op de projectrekening 'Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg', rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling ***128/2788/00054***. Iedere gift vanaf 40 euro is tot 45% fiscaal aftrekbaar (art. 145/33 WIB).

We danken je van harte!