Mobiele ondersteuning

Je woont thuis, maar je hebt graag af en toe een beetje ondersteuning? Geen nood, wij komen je graag helpen bij je thuis.

Mobiele ondersteuning

Individuele begeleiding

Het ambulant-mobiele team en de sociale dienst werken intensief samen om een aanbod uit te werken dat aansluit op je vraag. Waar nodig worden ouders en familie betrokken. Ook een samenwerking met eerstelijnsdiensten, vrijwilligers en andere partners, zoals scholen, kan worden opgestart. Als blijkt dat meer gespecialiseerde ondersteuning noodzakelijk is, word je doorverwezen naar de juiste diensten (OCMW, psychiatrie, ...).

Je kan bij ons terecht voor vragen rond 

  • Zorgbemiddeling
  • Sociaal juridisch advies (hulpmiddelen, bewindvoering, ...)
  • Wonen (informeren met betrekking tot sociale huisvestingsmaatschappijen of lokale woonprojecten, organiseren van je huishouden, …)
  • Administratieve ondersteuning
  • Werken (advies bij het solliciteren, op zoek naar (begeleid) werk, …)
  • Daginvulling
  • Vrijetijdsinvulling
  • Ondersteuning van budgetbeheer
  • Relatievragen
  • Emotionele ondersteuning
We hebben nog plaatsen vrij!

Neem gerust contact met ons op, wij staan open voor al jouw vragen. Samen zoeken we naar de beste oplossing op maat.

Contacteer ons