Over Monnikenheide-Spectrum

Uitmunten in warme en professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin. Hoe doen we dat?

Missie & visie

Onze visie en missie als baken voor alles wat we doen op Monnikenheide-Spectrum.

Pedagogisch concept

Het pedagogisch concept is een kader, bestaande uit een aantal belangrijke principes, dat helpt om de missie van de organisatie om te zetten in kwaliteitsvol, dagelijks handelen.

Waarden

Welke waarden streven wij na in onze dienstverlening?

Kwaliteitsvolle zorg

Monnikenheide-Spectrum wil uitmunten in warme én professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en hun gezin. We kiezen dan ook resoluut voor kwaliteit.

Ervaren in zorg

Met een werking die wortelt in de jaren '70 en waarmee we al meer dan 45 jaar pionieren in de zorg, vinden we steeds nieuwe oplossingen in een veranderende tijd. Met een constante: warme, huiselijke zorg!

Samenwerking

Samenwerken kan kosten besparen, de blik verruimen, kwaliteit verhogen en tot innovatieve en duurzame oplossingen op uiteenlopende vlakken leiden.

Erkenning

Monnikenheide-Spectrum is een VZA en heeft erkenning voor MFC en RTH ... Wat betekent dat?

Organisatie

Wie zijn de aanspreekpunten in Monnikenheide-Spectrum?