Pedagogisch concept

Het pedagogisch concept is een kader, bestaande uit een aantal belangrijke principes, dat helpt om de missie van de organisatie om te zetten in kwaliteitsvol, dagelijks handelen.

Het pedagogisch concept is een kader, bestaande uit een aantal belangrijke principes, dat helpt om de missie van de organisatie om te zetten in kwaliteitsvol handelen. Het geeft onze visie op pedagogische handelingen weer en in welke (inhoudelijke) richting we willen evolueren. Het pedagogisch concept is als een goede, betrouwbare leidsman die - over de verschillende entiteiten heen - bewaakt dat we allen vanuit dezelfde visie en houding werken.

Vertrekkende vanuit een ortho(ped)agogische begeleiding wil Monnikenheide-Spectrum samen met de personen met een beperking werken aan hun inclusie en emancipatie.
De begeleiding gebeurt planmatig en wordt getoetst aan het criterium ‘kwaliteit van leven’.
Om dit pedagogisch concept te kunnen realiseren en garanderen, steunt Monnikenheide-Spectrum op een nauwe samenwerking tussen de cliënt, diens context en de professionele begeleiders.

We stellen het pedagogisch concept schematisch voor in de vorm van een bloem:

Bloem pedagogisch concept

 

 • We lichten de verschillende elementen van het pedagogisch concept nader toe:

  • ‘vertrekkende vanuit een ortho(ped)agogische begeleiding’ verwijst naar de aard van de relatie tussen begeleider en persoon met een beperking
  • ‘samen met personen met een beperking‘ verwijst naar de emancipatorische en systeemgerichte benadering
  • ‘aan hun inclusie en emancipatie’ verwijst naar het burgerschapsmodel
  • ‘planmatige begeleiding’ verwijst naar het planmatig werken
  • ‘het criterium kwaliteit van leven’ verwijst naar model van kwaliteit van leven (Shalock)
  .

Pedagogisch Concept