Pedagogisch concept

Het pedagogisch concept vormt de leidraad voor de manier waarop we kijken naar de cliënten en voor de manier waarop we handelen met de cliënten.

Het pedagogisch concept vormt de leidraad voor de manier waarop we kijken naar de cliënten en voor de manier waarop we handelen met de cliënten. Bij deze ondersteuning is de kwaliteit van leven richting gevend en gericht op de zelfontplooiing van de cliënt en van zijn netwerk.

Vertrekkende vanuit een ortho(ped)agogische begeleiding wil Monnikenheide-Spectrum samen met de personen met een beperking werken aan hun integratie en emancipatie. De begeleiding gebeurt planmatig en wordt getoetst aan het criterium ‘kwaliteit van leven’.

We stellen het pedagogisch concept visueel voor in de vorm van een bloem:

Bloem pedagogisch concept

Om dit pedagogisch concept te kunnen realiseren en garanderen, doet Monnikenheide-Spectrum beroep op gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

We lichten de verschillende elementen van het pedagogisch concept nader toe:

  • Vertrekkende vanuit een ortho(ped)agogische begeleiding verwijst naar de aard van de relatie tussen begeleider en persoon met een beperking.
  • Samen met personen met een handicap verwijst naar de emancipatorische benadering.
  • Aan hun integratie en emancipatie verwijst naar het maatschappelijk model van integratie en emancipatie.
  • Planmatige begeleiding verwijst naar het planmatig werken.
  • Het criterium kwaliteit van leven verwijst naar model van kwaliteit van leven volgens Schalock & Verdugo (2002).

Pedagogisch Concept