Hoe steunen

Er zijn vele mogelijkheden om Monnikenheide-Spectrum te steunen.

Doe een gift

De Koning Boudewijnstichting zet mee haar schouders onder ons project Monnikenheide (ver)bouwt aan zorg. Giften die je doet op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de gestructureerde mededeling ***128/2788/00054*** gaan integraal naar Monnikenheide-Spectrum.

Giften die ons via deze weg bereiken zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art. 145/33 WIB). Daarmee geniet je een belastingvoordeel tot 45%. Let wel: je kan alleen een fiscaal attest bekomen als je stort op het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting met de juiste gestructureerde mededeling. Giften die rechtstreeks op het rekeningnummer van Monnikenheide-Spectrum gestort worden zijn zeer welkom, maar komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest. 

Jaarlijks ontvangt Monnikenheide-Spectrum zo’n 350 tot 500 kleine en grote giften. Een aantal trouwe vrienden van Monnikenheide-Spectrum storten via een permanente opdracht maandelijks een bedrag. Meer en meer kiezen jarigen of jubilarissen er voor om de cadeaus voor hun feest als gift te laten toekomen bij Monnikenheide-Spectrum. Dankzij al deze giften kunnen we projecten opzetten die zorgen voor extra levenskwaliteit voor onze cliënten.

Kom in actie

Organiseer een evenement of neem deel aan een evenement ten voordele van Monnikenheide-Spectrum. Ieder jaar kan je acties registreren ten voordele van Monnikenheide-Spectrum tijdens de warmste week van Studio Brussel.

Neem Monnikenheide-Spectrum op in je testament

Door een testament op te maken ten voordele van Monnikenheide-Spectrum kies je ervoor om een deel van je bezittingen voor te behouden voor een project dat bijdraagt tot het verwezenlijken van jouw idealen.

Alleen een geschreven testament waarborgt dat je bezittingen worden verdeeld volgens jouw voorkeuren en wensen en niet volgens het erfrecht. Om er zeker van te zijn dat je testament niet verloren gaat, leg je het best neer bij je notaris.

De overheid stimuleert legaten aan vzw’s door voor hen de erfenisrechten te beperken tot 8,8%. Nalatenschap aan andere personen wordt belast met heffingen tot 65%, afhankelijk van het bedrag en de graad van verwantschap. Het kan interessant zijn om een bijzondere vorm van legaat toe te passen, nl. het restlegaat en het duolegaat.

Steeds vaker stellen mensen die Monnikenheide-Spectrum in hun hart dragen een testament op. Gemiddeld eenmaal per jaar mogen we een legaat in ontvangst nemen waarmee we grotere projecten kunnen aanvatten.

Sta een renteloze lening toe

Je kan Monnikenheide-Spectrum erg helpen met grote projecten door een renteloze lening toe te staan. Een dure lening bij de bank wordt dan vermeden. Het bedrag dat je ter beschikking stelt, blijft van jou en wordt volgens een afgesproken aflossingsplan terugbetaald. Je kan er jaarlijks voor kiezen om het bedrag terug te vorderen of om het terug over te maken als gift. Voor die gift ontvang je dan –zoals voor elke andere gift– een fiscaal attest.

Monnikenheide-Spectrum heeft 6 renteloze leningen lopen, voornamelijk voor de bouw van de 3 inclusieve woonprojecten. 

Schenk iets waardevols

Schenking van roerende goederen

Waardepapieren, juwelen, een kunstwerk, enz. kan je van hand tot hand schenken. Daarop is geen belasting verschuldigd, tenzij de schenker binnen 3 jaar na de schenking zou overlijden. In dat geval betaalt Monnikenheide-Spectrum 8,8 % successierechten. 

Schenking van onroerende goederen

Een huis of grond kan je overmaken via een schenking bij notariële akte. In dit geval betaalt Monnikenheide-Spectrum maar 7% schenkingsrechten. 

Kom naar een activiteit

Je steunt Monnikenheide-Spectrum door mee te doen aan een van onze vele activiteiten. Kom naar de kwis, de jogging, het jaarlijkse Monnikenheide feest,… en beleef samen met de bewoners en gasten van Monnikenheide-Spectrum fijne momenten. Op de website vind je de recentste activiteiten.