Hoe steunen

Er zijn vele mogelijkheden om Monnikenheide-Spectrum te steunen.

Doe een gift of schenking

De Koning Boudewijnstichting zet mee haar schouders onder onze projecten. Giften die je doet op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting gaan integraal naar Monnikenheide-Spectrum. Let op het vermelden van de correcte gestructureerde mededeling! Als u wil bijdragen aan de verbouwing van de Smoutmolen, gebruikt u de mededeling 623/3847/00089; als u wil bijdragen aan de bouw van wooneenheden en een dagcentrum in Essen, gebruikt u de mededeling 623/3847/20095.

Giften die ons via deze weg bereiken zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art. 145/33 WIB). Daarmee geniet je een belastingvoordeel van 45%. Let wel: je kan alleen een fiscaal attest bekomen als je stort op het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting met de juiste gestructureerde mededeling. Giften die rechtstreeks op het rekeningnummer van Monnikenheide-Spectrum gestort worden, zijn zeer welkom, maar komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest. 

Jaarlijks ontvangt Monnikenheide-Spectrum zo’n 350 tot 500 kleine en grote giften. Een aantal trouwe vrienden van Monnikenheide-Spectrum storten via een permanente opdracht maandelijks een bedrag. Meer en meer kiezen jarigen of jubilarissen ervoor om als attentie geen geschenk te vragen, maar een gift aan Monnikenheide-Spectrum. Weer anderen zetten een actie op om wat geld in te zamelen, bijvoorbeeld met hun klas. Dankzij al deze giften kunnen we projecten opzetten voor extra levenskwaliteit voor onze cliënten.

Het hoeft niet om geld te gaan. Waardepapieren, juwelen, een kunstwerk, enz. kan je van hand tot hand schenken. Een huis of grond kan je overmaken via een schenking bij notariële akte. Sinds 1 juli 2021 betalen 'goede doelen' geen schenkbelasting meer.

Neem Monnikenheide-Spectrum op in je testament

Door een testament op te maken ten voordele van Monnikenheide-Spectrum kies je ervoor om een deel van je bezittingen voor te behouden voor een project dat bijdraagt tot het verwezenlijken van jouw idealen.

Alleen een geschreven testament waarborgt dat je bezittingen worden verdeeld volgens jouw voorkeuren en wensen en niet volgens het erfrecht. Om er zeker van te zijn dat je testament niet verloren gaat, leg je het best neer bij je notaris.

De Vlaamse overheid stimuleert legaten aan vzw’s: zij genieten sinds midden 2021 voor de erfenisrechten het nultarief. In andere woorden: zij betalen geen erfenisrechten. Daartegenover staat dat de formule van het duolegaat, om op een relatief gunstige manier na te laten aan een persoon én een goed doel, anders (hoger) wordt belast en de gewenste uitwerking verliest. Mocht je een duolegaat hebben ingeschreven in een bestaand testament, dan is het aangewezen dit samen met je raadgever te herbekijken.

Dit geldt enkel voor erflaters gedomicileerd in Vlaanderen. Voor wie gedomicileerd is in Brussel of Wallonië blijft er wel een erfbelasting verschuldigd, maar blijft anderzijds ook het duolegaat tot nader order een gunstige uitwerking hebben.

Steeds vaker stellen mensen die Monnikenheide-Spectrum in hun hart dragen een testament op. Gemiddeld eenmaal per jaar mogen we een legaat in ontvangst nemen waarmee we grotere projecten kunnen aanvatten.

Sta een renteloze lening toe

Je kan Monnikenheide-Spectrum erg helpen met grote projecten door een renteloze lening toe te staan. Een dure lening bij de bank wordt dan vermeden. Het bedrag dat je ter beschikking stelt, blijft van jou en wordt volgens een afgesproken aflossingsplan terugbetaald. Je kan er jaarlijks voor kiezen om het bedrag terug te vorderen of om het over te maken als gift. Voor die gift ontvang je dan – zoals voor elke andere gift – een fiscaal attest.

Monnikenheide-Spectrum heeft 6 renteloze leningen lopen, voornamelijk voor de bouw van de 3 inclusieve woonprojecten. 

Schenk je tijd

De gewaardeerde inzet van onze vrijwilligers heeft een rechtstreekse impact op de levenskwaliteit van onze cliënten. Doordat zij hun tijd delen, kunnen we immers meer fijne activiteiten organiseren en beter inspelen op individuele vragen. Wil jij je engageren? Laat het ons weten, en dan zoeken we in een gesprek uit welke opdracht aansluit bij jouw interesses.

We ontvangen ook groepjes vrijwilligers die samen een dag de handen uit de mouwen komen steken en een stevige klus voor ons klaren. Is jouw bedrijf of organisatie op zoek naar een activiteit die heel zinvol is voor ons en veel voldoening geeft voor jullie, dan staan we open voor jullie vragen. 

Meer informatie over vrijwilligerswerk vind je hier.

Kom naar een activiteit of laat ons je werk doen

Je steunt Monnikenheide-Spectrum ook door mee te doen aan een van onze vele activiteiten. Kom naar het jaarlijkse Monnikenheide Feest of Spectrum Feest, naar een optreden of voorstelling… en beleef samen met de bewoners en gasten van Monnikenheide-Spectrum fijne momenten. 

Daarnaast is het altijd fijn als je producten van onze ateliers koopt, een klus uitbesteedt aan De Werkplaats of Atelier Verellen, een bezoekje brengt aan het Doezelbos of aan Bistro H'eerlijk, of spelletjes ontleent in spelotheek Dobbeltje. Meer informatie hierover vind je onder de noemer 'Aanbod voor derden'.