Waarom steunen?

De kwaliteit van de samenleving kan gemeten worden aan de mate waarin ze zorg draagt voor haar zwakste schakels.

Mensen met een verstandelijke beperking maken deel uit van onze samenleving. Hun plaats in die samenleving moet een volwaardige plaats zijn en hun leven een kwaliteitsvol leven waarin ze deelnemen aan de samenleving.

Ondanks het uitgebreide zorgsysteem in Vlaanderen, moeten mensen met een verstandelijke beperking soms lang wachten op passende ondersteuning. Hun toegang tot het maatschappelijke leven wordt daardoor vaak afgeremd. Extra middelen, bovenop de werkingssubsidies van de Vlaamse overheid, bieden Monnikenheide-Spectrum de kans om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Initiatieven die zorgen voor meer plaatsen, zodat we meer mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning kunnen aanbieden.

Het is alleen met jouw steun dat extra middelen opgebouwd kunnen worden om steeds meer mensen met een verstandelijke beperking steeds beter te ondersteunen. Zorg dragen voor mensen met een beperking laat niemand onberoerd. Het is een onbevangen oproep aan elk van ons! 

Giften die je doet via onze projectrekening bij de de Koning Boudewijnstichting gaan integraal naar Monnikenheide-Spectrum. Meer informatie op de pagina 'Hoe steunen?'