Nieuwe toekomst voor site Gildenhuis in Essen

  • Nieuwsbericht
  • 06 July 2021
De Gildenhuis-site in het centrum van Essen krijgt tegen eind dit jaar een nieuwe eigenaar. Monnikenheide-Spectrum plant er tegen 2024 een uitbreiding van het bestaande dagcentrum De Vlotter en een kleinschalig woonproject voor mensen met een verstandelijke beperking. De vzw Dekenaat Noorderkempen Regio Essen, verkoper van de site, is tevreden dat de plek een sociale invulling krijgt.

Nieuwe toekomst voor site Gildenhuis in Essen

De site van het Gildenhuis, in het centrum van Essen tussen de Stationsstraat en Hofstraat, omvat verschillende, sterk verouderde gebouwen. Café Het Gildenhuis voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen voor uitbating en werd gesloten. Het voormalige Broedershuis – nu een private woning – en de daarachterliggende oude klaslokalen – nu in gebruik door de Sint-Sebastiaansgilde en het Sint-Jozefinstituut  –  vertonen ernstige gebreken. De parochie en de juridische eigenaar, de vzw Dekenaat Noorderkempen Regio Essen, gingen op zoek naar een koper die de plek een nieuwe, zinvolle en sociale invulling kan geven, ten dienste van Essen.

Monnikenheide-Spectrum is al meerdere jaren actief in Essen met het dagcentrum De Vlotter. Heel wat (jong)volwassenen met een beperking uit de regio vinden daar op weekdagen een zinvolle en creatieve dagbesteding. Enkele Essenaren wonen ook in één van de woonprojecten van Monnikenheide-Spectrum in Wuustwezel-Gooreind.

 

Invulling van duidelijke behoefte

Monnikenheide-Spectrum krijgt regelmatig vragen van potentiële cliënten om ook in De Vlotter terecht te kunnen voor dagbesteding, en/of om in Essen nabij De Vlotter te kunnen wonen met begeleiding. De plannen op de Gildenhuis-site komen daaraan tegemoet: wanneer De Vlotter daarheen verhuist, kan de groep cliënten verdubbelen van 20 naar 40, en daarnaast komen er woonplekken voor 20 mensen met een verstandelijke beperking. Met deze verruiming van haar aanbod speelt Monnikenheide-Spectrum in op een duidelijke behoefte in de Noorderkempen.

 

Vlot naar school

Er wordt bij de plannen rekening gehouden met de achterbuur, het Sint-Jozefinstituut. Op vraag van het Dekenaat blijft er een parkingzone beschikbaar voor de school en komt er, in samenwerking met buur Argenta, een verbindingspad tussen de Hofstraat en de Stationsstraat, waarvan scholieren en alle Essenaren te voet of per fiets gebruik kunnen maken.

De nieuwe gebouwen zullen zich optimaal inpassen in de omgeving, en de site krijgt lucht en groen: een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving, met een meerwaarde voor het dorpsgezicht. De ligging zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat het project zich naadloos integreert in Essen, voortbouwend op de positieve ervaringen van de cliënten en begeleiders van De Vlotter die zich vandaag echt een deel van de Essense gemeenschap voelen.

 

Timing

Op 4 juli 2021 werd de aankoop-verkoopovereenkomst ondertekend waarin is vastgelegd dat de Gildenhuis-site tegen het jaareinde van eigenaar wisselt. Het Dekenaat bracht de laatste huidige gebruikers van de site vooraf op de hoogte van de verkoopplannen, zodat zij ruim op tijd kunnen uitkijken naar een alternatief.

In de komende periode stelt Monnikenheide-Spectrum een architect aan die het ontwerp zal maken voor het nieuwe project. In de zomer van 2022 worden de oude gebouwen afgebroken, waarna hopelijk tegen eind 2022 de nieuwbouw vaart krijgt. In het voorjaar van 2024 kan dan het dagcentrum De Vlotter verhuizen, en worden de bewoners verwelkomd, als alles verloopt zoals gepland.

Wie interesse heeft om op de Gildenhuis-site te komen wonen, van het dagcentrum gebruik te maken of te komen werken als begeleider, moet dus nog even geduld hebben. Monnikenheide-Spectrum zal regelmatig bekendmaken hoe de plannen vorderen. Kandidaat-cliënten of -medewerkers kunnen tijdens het traject steeds hun belangstelling kenbaar maken.

Nieuws

Nieuwsbericht
Inspirerende stage voor Elvyre en Cosme uit Benin
Nieuwsbericht
Steeds meer te beleven op domein Monnikenheide
Nieuwsbericht
‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’
Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar