Bouwen en verbouwen: een update

  • Nieuwsbericht
  • 26 June 2023
Met de zomervakantie in het vooruitzicht geven we graag nog eens een update over onze lopende bouw- en aannemingsprojecten: de ombouw van de Smoutmolen in Zoersel tot dagcentrum, de aanleg van de beleeftuin en de bouw van woongelegenheden en een dagcentrum in Essen.

Bouwen en verbouwen: een update

Smoutmolen

De plannen voor de verbouwing van de Smoutmolen tot een dagcentrum, uitgewerkt door AID Architecten uit Malle, zijn definitief. Zoals eerder gezegd blijft de voorgevel bewaard. Ook de wintertuin blijft. Achteraan wordt een deel van het gebouw afgebroken en wat verder opnieuw opgebouwd, waardoor we enkele meters verder van de perceelsgrens met de pastorietuin uitkomen. Er komt een poort naar de pastorietuin.

Binnen gaan we de ruimten zo inrichten dat ze modulair kunnen worden gebruikt, aangepast aan de activiteiten van twee groepen van telkens een tiental dagcentrumcliënten. De grote horecakeuken is weg; er komen twee kleinere keukenblokken in de plaats. Behalve een kantoorruimte voor de begeleiding komt er ook een vergaderzaal die buiten de werkingsuren van het dagcentrum ook te huur zal zijn, net als de grote zaal zelf.

Aanvraag omgevingsvergunning

Op basis van deze plannen wordt nog voor de start van het bouwverlof de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Zoersel. We hopen de vergunning in september te krijgen.

Eveneens in de zomer dienen we de aanvraag tot subsidiëring in bij het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden dat de realisatie van duurzame, toegankelijke en betaalbare zorginfrastructuur subsidieert. Een vertegenwoordiger van het VIPA kwam het gebouw al bekijken en sprak zich positief uit over het plan om er een dagcentrum van te maken.

Daarnaast kwam ook INTER kijken, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. Hun aanbevelingen konden we al in de plannen verwerken. En tot slot verklaarde ook de brandweer zich al akkoord met de plannen – uiteraard volgt er nog een keuring wanneer de verbouwing klaar is.

Start bouw

We hopen in het najaar dus met de bouwwerken te kunnen starten. Intussen zijn er – met de gewaardeerde hulp van ouders van de dagcentrumcliënten – al heel wat opruim- en kleine afbraakwerken gebeurd. In de zomer vragen we alvast offertes bij enkele aannemers.

Ons streefdoel is er in het najaar van 2024 te kunnen intrekken met de dagcentrumwerking. Intussen gaan we experimenteren met een zomers pop-up koffiehuisje op marktdagen. We knoopten ook al de gesprekken aan met de gemeentelijke basisschool de Kiekeboes en met woonzorghuis De Buurt voor inclusieve samenwerkingen op termijn.

Beleef- en beweegtuin

Op domein Monnikenheide worden stap voor stap verschillende ideeën gerealiseerd om de bewoners en cliënten aan te zetten tot bewegen en hun beleving van de omgeving te versterken.

Behalve een schommelbank zijn al een nestschommel, een buitenspiegel en een fietspad rondom de gebouwen enthousiast in gebruik genomen. Daarnaast is een oud geasfalteerd tennisterrein onthard en heraangelegd met aarde en waterdoorlatende verharding. Voorlopig wordt het groengedeelte ingezaaid, en in het najaar kan het met struiken worden beplant. De aannemer heeft aansluitend op de heraanleg van het voormalige tennisterrein ook de nieuwe parkeerplaats aan de kant van Schaapskooi aangelegd. Zo hopen we op andere plaatsen de parkeerdruk op de boomwortels te verlichten.

Na het bouwverlof staat de aanleg van een petanquebaan en een stevige ondergrond voor de pingpongtafel op de planning. Deze komen in de ruimte tussen de wasserij en het Werkhuis.

Site Gildenhuis Essen

Onze meest ambitieuze bouwplannen momenteel gaan over de site van het oude Gildenhuis in Essen, waar we een twintigtal woonplekken en een ruim dagcentrum willen realiseren. Momenteel loopt de oefening om op basis van de eerste uitgewerkte plannen van Morgen Architectuur alles budgettair haalbaar te houden. Als dit op punt staat, kunnen we de aanvraag doen voor de omgevingsvergunning.

Inmiddels is wel de sloopaanvraag ingediend bij de gemeente Essen voor oude gebouwen die we niet zullen hergebruiken. Daartoe heeft de veiligheidscoördinator het sloopopvolgingsplan en de asbestinventaris opgesteld. We verwachten rond midden juli de beslissing van het gemeentebestuur. In de goede hoop dat we in het najaar de sloopwerken kunnen laten uitvoeren, hebben we de aanbesteding hiervoor al opgestart.

 

We houden jullie op de hoogte van de voortgang van onze (ver)bouw- en (her)aanlegdromen.

Mocht u ons hierbij een financieel duwtje in de rug willen geven, dan is een gift steeds welkom op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting: u kan storten op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404. Let op het vermelden van de correcte gestructureerde mededeling! Als u wil bijdragen aan de verbouwing van de Smoutmolen, gebruikt u de mededeling 623/3847/00089; als u wil bijdragen aan de bouw van wooneenheden en een dagcentrum in Essen, gebruikt u de mededeling 623/3847/20095.. Deze giften gaan integraal naar Monnikenheide-Spectrum. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. 

Nieuws

Nieuwsbericht
Inspirerende stage voor Elvyre en Cosme uit Benin
Nieuwsbericht
Steeds meer te beleven op domein Monnikenheide
Nieuwsbericht
‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’
Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar