‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’

  • Nieuwsbericht
  • 11 March 2024
Hoe organiseren we gastvrije zorg? Over die vraag wil het Cure Care Network niet alleen bestuurders uit de zorg laten nadenken, maar ook gebruikers én toekomstige generaties. Daarom kwamen enkele zesdeklassers een dag op bezoek. Een héél goed plan, vond zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt, die tijdens het middagmaal in woning Zonnebloem ook tijd had voor een gesprek.

‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’

‘Ik wist niet goed wat ik moest verwachten, maar ik ben vooral verrast dat de bewoners hier zo veel activiteiten kunnen doen’, vertelt Emma. Zij is een van de vier leerlingen van het zesde leerjaar van de Antoniusschool uit Zoersel die een dagje op domein Monnikenheide kwamen meelopen.

In de voormiddag kregen de leerlingen een rondleiding van onze bewoners Karen en Quan, vervolgens aten ze mee in de woning, en in de namiddag gingen ze meewerken in de bakkerij en de groenteverwerking.

Dit bezoek was een initiatief van Cure Care Network, een netwerk voor bestuurders uit de zorgsector, om samen na te denken over gastvrije zorg. Sinds vorig jaar betrekt het netwerk ook een Raad van Kinderen bij dit denkproces: hoe kijken zij naar zorg, en hoe zouden zij het in de toekomst willen aanpakken. Een dagje kennismaken met een zorgvoorziening geeft hen inspiratie om weldra hun ideeën met ons te delen.

Zorg- en welzijnsambassadeur

Het initiatief trok ook de aandacht van zorg- en welzijnsambassadeur Candice De Windt, die een kijkje kwam nemen. Haar opdracht is ruim: de zorg- en welzijnssector ondersteunen om voldoende medewerkers te (blijven) vinden. We namen de gelegenheid te baat om kort met haar in gesprek te gaan hierover.

‘Als we voldoende mensen naar de zorg- en welzijnssector willen leiden, moeten we zowel werken aan de instroom van studenten en starters op de arbeidsmarkt als naar de zij-instroom van mensen die hun carrière een nieuwe wending geven – we introduceren bijvoorbeeld een opleiding meteen op de werkvloer. Maar we moeten er ook toe komen dat wie er werkt, aan boord blijft (retentie) – dus dat gaat over de arbeidsomstandigheden’, vertelt ze. ‘We kijken onder meer waar er hiaten zijn. Zo start er een nieuwe graduaatsopleiding voor educatief kinderbegeleider: dat was een opleidingsniveau dat ontbrak. Maar we moeten ook durven bekijken hoe de taken verdeeld worden tussen de verschillende zorgberoepen.’

Wat is het meest gehoorde of meest foute vooroordeel dat leeft over werken in de zorg, volgens haar?

‘Dat het zou gaan om een vlakke en weinig uitdagende loopbaan. Terwijl er net veel kansen zijn in de sector om horizontaal of verticaal door te groeien en/of nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ook de komst van allerlei innovatieve technologie schept kansen voor vernieuwing.’

Sexy teamwerk

‘Wat ik hier op Monnikenheide zie, bevestigt opnieuw mijn overtuiging dat de kracht van de zorg in teamwerk zit. Dat is de essentie, maar hoe krijg je dat sexy verteld, hè’, lacht ze. ‘We moeten er alvast attent op zijn dat we niet enkel negatieve verhalen vertellen. Natuurlijk, je moet het niet te rooskleurig voorstellen, je moet een realistisch beeld scheppen en niet verbergen dat het best zwaar kan zijn. Maar als ik hier vandaag mee aan tafel ga in de woning, en zie hoe de begeleidsters in een fijne sfeer de bewoners helpen, dan zie je: het is toch ook een écht mooie job.’

In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland, wordt sterk ingezet op economische migratie: zorgpersoneel uit andere landen aantrekken. ‘Ik ben daar een koele minnaar van’, zegt de zorg- en welzijnsambassadeur. ‘Het kan één puzzelstukje zijn, maar er zijn veel voorwaarden om het goed te laten lopen. Je moet onder meer een goed traject opzetten om om te gaan met cultuurverschillen – nog los van de taal. En je moet erover waken dat je het zorgkapitaal niet helemaal wegtrekt uit andere landen. Ons land zet wel trajecten op met enkele landen. Het biedt opportuniteiten, mits we het heel weloverwogen aanpakken.’

Het is geen toeval dat ze interesse heeft in de inleefdag voor leerlingen van de laatste klas van de lagere school.

‘Uit onderzoek weten we dat 10-11 jaar de ideale leeftijd is om wat prikkels te geven aan hun interesse. Jammer genoeg is er in het middelbaar, en dan vooral in ASO, vaak weinig ruimte om de interesse aan te wakkeren voor professionele bachelors.Een andere vaststelling die me ongerust maakt, is dat ik regelmatig opmerkingen hoor van jonge mensen die bijna afgestudeerd zijn in een zorgberoep, maar besluiten dat ze het beroep niet gaan uitoefenen. Niet zelden zit een mindere stage-ervaring daar voor iets tussen. We moeten er echt op toekijken dat we zo geen kansen en talenten verloren laten gaan.’

 

Nieuws

Nieuwsbericht
Inspirerende stage voor Elvyre en Cosme uit Benin
Nieuwsbericht
Steeds meer te beleven op domein Monnikenheide
Nieuwsbericht
‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’
Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar