Monnikenheide-Spectrum maakt deel uit van eerstelijnszone Noorderkempen (vanuit de werking in Wuustwezel en Essen) en Voorkempen (vanuit de werking in Zoersel).  Samen met alle actoren uit de gezondheids- en welzijnssectoren wordt de dienstverlening dicht bij de burger georganiseerd en op elkaar afgestemd.  Via de Zorgraad (Noorderkempen) en het Forum (Noorderkempen en Voorkempen) wordt de informatie-uitwisseling en beleidsvoering mee opgevolgd.

Met lokale verenigingen, gemeentebesturen en gemeentelijke diensten, organisaties in de publieke of private sfeer, scholen, vrijwilligersgroepen, e.d. worden samenwerkingen aangegaan om de kwaliteit van de werking te verbeteren en de zorg op maat te verhogen.

Monnikenheide-Spectrum participeert in verschillende externe overlegorganen om informatie uit te wisselen en invloed uit te oefenen op de beleidsvoering op regionaal en Vlaams niveau. 

Op regionaal gebied zijn we aangesloten bij de werking van 1Gezin1Plan wat betreft de toegankelijke, rechtstreekse hulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen.

Op provinciaal niveau ontmoeten we de andere aanbieders van hulpverlening aan minderjarigen binnen het STRATO.

Binnen de Voorkempen maken we deel uit van het overleg Rechtstreeks toegankelijk hulp.

Verder is Monnikenheide-Spectrum lid van de werkgeversorganisatie het Vlaams Welzijnsverbond.