Monnikenheide-Spectrum telt 3 gebruikersraden, nl.

De gebruikersraad Spectrum bestaat uit vertegenwoordigers uit alle werkvormen die voorheen tot Spectrum behoorden: dagcentrum Oever (inclusief Ponton), dagcentrum Vlotter, wonen in de Regenboog (inclusief de studiowerking), wonen in de Dijk of Kade.  De gebruikersraad vergadert maandelijks en behandelt alle thema’s die verband houden met de werking binnen alle entiteiten.

De gebruikersraad ‘wonen op het domein’ (Monnikenheide) bestaat uit twee vertegenwoordigers per woning, aangevuld met de secretaris en voorzitter.  De gebruikersraad vergadert minstens drie maal per jaar en nodigt de directie uit voor overleg.  Alle thema’s betreffende het collectieve belang kunnen door de leden en directie geagendeerd worden.

De gebruikersraad ‘wonen in het dorp’ (Monnikenheide) is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van de vier woonprojecten (Bast 1, Bast 2, Huis aan ’t Laar en Huis aan de Kerk). Zij gaan in gesprek met de directie en brengen aandachtspunten naar voor vanuit de bewonersvergaderingen en het overleg van de ouders.

De cliënten en vertegenwoordigers van het dagcentrum en de tijdelijke opvang worden periodiek uitgenodigd voor informatieve bijeenkomsten waarbij de gelegenheid bestaat om vragen of suggesties bij de werking ter sprake te brengen.