Monnikenheide & Spectrum vzw

  • Nieuwsbericht
  • 26 November 2018
Wat als... Monnikenheide de krachten zou bundelen met een andere voorziening?

Monnikenheide & Spectrum vzw

Wat als... Monnikenheide de krachten zou bundelen met een andere voorziening?

Dan zouden we de dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van mensen met een beperking. Dan zouden we beter toegerust zijn om het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering optimaal toe te passen. Dan zouden we een sterke partner zijn in de regio, met een optimale schaalgrootte in functie van professionalisering, kwaliteit en financiële stabiliteit. Dan zouden de cliënten een ruimer aanbod hebben in een bredere regio: een gevarieerd woonaanbod, meer dagateliers op verschillende locaties, een uitgebreider sociaal netwerk,…

Spectrum vzw uit Wuustwezel lijkt ons de uitgelezen partner, want Monnikenheide en Spectrum delen een zelfde visie, waarden en doelgroep. In de praktijk werken we ook al samen. Meerdere cliënten hebben een band met beide voorzieningen. Beide zorgorganisaties zien opportuniteiten om de werking in de regio Voor- en Noorderkempen verder uit te bouwen.

Daarom kiezen beide zorgvoorzieningen ervoor om hun krachten te bundelen in één organisatie. Bij een goed verloop van de voorbereidende gesprekken, zal de samenwerking leiden tot een fusie op 1 januari 2020. De fusie zal voor Spectrum vzw tegelijk ook een integratie in vzw Emmaüs inhouden.

Hou zeker onze website en Facebookpagina in het oog voor verdere updates.

Nieuws

Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar
Nieuwsbericht
Stan, vader van bewoonster, giet bewustwording in gedichten
Nieuwsbericht
Sloop Gildenhuis start begin november
Nieuwsbericht
Tanne geeft inkijk in haar job op Monnikenheide