Kortverblijf… een lang verhaal!

  • Nieuwsbericht
  • 21 June 2018
Een nieuw besluit van de Vlaamse Regering geeft het Kortverblijf van Monnikenheide ademruimte.

Kortverblijf… een lang verhaal!

Al 45 jaar biedt Monnikenheide kortverblijf aan mensen met een beperking, enerzijds om hen een leuke vakantie te bezorgen en anderzijds om de familie de nodige ademruimte te geven zodat zij de zorg kan blijven opnemen.

Door het hele ‘Persoonsvolgende Budget’-verhaal kwam het Kortverblijf in nauwe schoentjes... en niet alleen in Monnikenheide. Veelal gaat het hele budget van de cliënt op aan dagondersteuning en blijven er niet genoeg punten over om kortverblijf te boeken.

Gelukkig hebben de VAPH en de Vlaamse regering onlangs het besluit genomen om cliënten gebruik te laten maken van kortverblijf of logeren, bijkomend bij de persoonsvolgende financiering. Dit betekent dat kortverblijf  niet ten koste gaat van het budget dat ze kunnen inzetten voor hun dagondersteuning.

Door de langdurige onzekerheid vanwege de overheid en het VAPH is het mogelijk om al in het najaar opvang te aan te bieden aan personen met een Persoonsvolgend Budget. Monnikenheide garandeert dat de periodes die toegezegd worden in 2018, op basis van zowel RTH als PVB, ook effectief zullen uitgevoerd worden in 2018, ongeacht de beslissingen die het VAPH nog zal nemen. Enkel op die manier kunnen we de broodnodige zekerheid en geruststelling bieden.

Een voorbeeld: Een cliënt die een PVB heeft waarbij in de transitie rekening is gehouden met 15 nachten kortverblijf, heeft in 2018 recht op 60 nachten kortverblijf. De eerste 15 nachten die hij opneemt zullen betaald worden van het PVB. De bijkomende 45 nachten zullen gefinancierd worden via RTH, vergoed bij de voorziening die de opvang aanbiedt. 

Het VAPH moet nog een aantal concrete technische modaliteiten uitwerken, zoals de teller die op MijnVaph zal verschijnen en de uitbreiding van de RTH-erkenning voor de kortverblijven en andere aanbieders van logeermogelijkheden.  Dit weerhoudt Monnikenheide echter niet om voluit de kaart van het vertrouwde kortverblijfaanbod te blijven uitspelen.

Voor bijkomende informatie en boekingen kan je terecht bij Julie Van Elsen, sociale dienst (Kortverblijf@monnikenheide.be).

Nieuws

Nieuwsbericht
‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’
Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar
Nieuwsbericht
Stan, vader van bewoonster, giet bewustwording in gedichten
Nieuwsbericht
Sloop Gildenhuis start begin november