Rechtstreeks toegankelijk Monnikenheide

  • Nieuwsbericht
  • 14 December 2017
Maak kennis met het diverse aanbod van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) in Monnikenheide, sinds 2012 erkend RTH-aanbieder.

Rechtstreeks toegankelijk Monnikenheide

Monnikenheide is sinds 2012 erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking. RTH is beperkte, handicap specifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Monnikenheide startte RTH in september 2012 met weekendopvang ‘de Rups’, en in de winter van 2013 vond de eerste Kerst-driedaagse plaats.

Gewoon spelen

Intussen groeide de weekendopvang uit tot speelpleinwerking GEWOON SPELEN. Kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar zijn welkom in de paas-, zomer- en kerstvakantie om 1 of meerdere dagen te komen spelen. Enkele jobstudenten uit de sector zorgen voor de begeleiding van deze speelpleinwerking, met ondersteuning van ervaren begeleiding van Monnikenheide. Dagelijks organiseren ze kook-, spel- en knutselactiviteiten op maat van de deelnemers.

Door de samenwerking met de gemeenten Zoersel, Malle en Zandhoven kunnen we speelpleindagen inrichten in deze verschillende gemeenten. Ook komt het gemeentebestuur tussen in het inschrijvingsgeld van de deelnemers van haar gemeente.

Werken in De Werkplaats

Naast speelpleinwerking biedt Monnikenheide zinvolle daginvulling in de Werkplaats in Malle. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen aan de slag in het kurkatelier of in het semi-industrieel atelier. De begeleiding in de Werkplaats zorgt ervoor dat ieder een taak krijgt naar zijn of haar mogelijkheden en deze op het eigen tempo kan uitvoeren. De ateliers zijn verdeeld in ruime groepen zodat er iedereen een geschikte taak heeft. Wel verwachten we van de  werkers van de Werkplaats dat ze een zekere mate van zelfredzaamheid bezitten op vlak van zelfzorg en werkhouding.

Jobcoaches

Ook het aanbod van begeleid werken staat open voor RTH. Jobcoaches van Monnikenheide ondersteunen de begeleid werkers in werkposten buiten Monnikenheide. Na een kennismakingsgesprek en een onderzoek naar interesses bij de aspirant begeleid werker gaat de jobcoach op zoek naar een gepaste werkpost. Is de gepaste job gevonden dan maakt de begeleid werker, samen met de jobcoach,  kennis met de nieuwe collega’s en het werk. Eens de opstart achter de rug is, komt de jobcoach af en toe langs op de werkvloer om de werksituatie, het takenpakket en de samenwerking met de collega’s op te volgen.

Verblijven in Monnikenheide

Verder kan je  via RTH ook voor een kort verblijf terecht in Monnikenheide. Kortopvang De Vlinder biedt tijdelijke dag– en/of nachtopvang in een huiselijke omgeving met een activiteitenaanbod naar ieders mogelijkheden en interesses.

Meer weten? Surf dan even verder of onze website of neem contact op met de sociale dienst.

Nieuws

Nieuwsbericht
‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’
Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar
Nieuwsbericht
Stan, vader van bewoonster, giet bewustwording in gedichten
Nieuwsbericht
Sloop Gildenhuis start begin november