Afrikaans verhaal voor alle zintuigen

  • Nieuwsbericht
  • 03 November 2016
Een opvoeder in Monnikenheide maakt een verhaal over een marktbezoek in Bohicon met alle sensaties die er bij horen.

Afrikaans verhaal voor alle zintuigen

Zoersel en Bohicon

Afgelopen september reisde Leen, pedagoge bij Monnikenheide, voor de tweede keer naar Bohicon in het West-Afrikaanse Benin. Deze stad heeft een stedenband met de gemeente Zoersel. Zoersel heeft er verschillende projecten uitgebouwd, zoals het tuinproject voor mensen met een fysieke beperking, het alfabetiseringsproject en het internaat voor dove kinderen. Het vierde Zoerselse project behelst de nauwe samenwerking tussen Monnikenheide en Saint-Camille.

In St-Camille verblijven patiënten met uiteenlopende psychische problemen, waaronder ook mensen met een verstandelijke beperking. Elvire, de sociaal assistente die vanuit het stadsbestuur van Bohicon in St-Camille tewerkgesteld is, heeft op vlak van activiteiten voor bewoners al heel wat gerealiseerd. Elk weekend zijn er alfabetiseringslessen en worden er spelletjes gespeeld. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunnen patiënten deelnemen aan het weefatelier. Binnenkort komen er ook konijnen, die de patiënten kunnen knuffelen en verzorgen.

Multi-Sensory Storytelling (MSST)

Om medewerkers en bewoners van Monnikenheide zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de samenwerking en het leven in Bohicon, groeide het idee om een MSST-verhaal over Bohicon te maken. Een MSST-verhaal is kort (4–6 min) en prikkelt het interesseveld van de luisteraar en is eigenlijk ontwikkeld voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Het wordt visueel duidelijk ‘verteld’ op een neutrale achtergrond, ondersteund door een brede waaier aan zintuiglijke prikkels. De luisteraar neemt actief deel aan het verhaal.

Kristien, opvoeder in Monnikenheide, ontwikkelde reeds enkele MSST-verhalen over uiteenlopende thema’s, zoals winter, lente, herfst en zomer in het Doezelbos, jarig zijn en een pechdag.

Zij knutselt nu aan een MSST-verhaal over Bohicon. Het zal gaan over een marktbezoek en al de sensaties die er bij horen. Leen heeft van haar laatste reis heel wat materiaal uit Bohicon mee genomen om te verwerken in het verhaal. Door de gelaagdheid van MSST kan het verhaal over Afrika op verschillende niveaus verteld en begrepen worden.

Je kan kennis maken met Bohicon en de 4 Zoerselse Projecten tijdens de Kerstmarkt in Zoersel op 10 en 11 december. De opbrengt ervan gaat naar de projecten.

Nieuws

Nieuwsbericht
‘Een jaar of 11 is ideale leeftijd voor eerste kennismaking met de zorg’
Nieuwsbericht
Huize Walden en Monnikenheide-Spectrum slaan handen in mekaar
Nieuwsbericht
Stan, vader van bewoonster, giet bewustwording in gedichten
Nieuwsbericht
Sloop Gildenhuis start begin november